החזון שלנו

אנחנו מאמינים בצורך של ערבים ויהודים אזרחי ישראל להכיר, לכבד ולתת אמון אחד בשני כדי לקיים חיים ופעילות שיויונית למען קידום חוסן החברה והכלכלה הישראלית.

במדינה בה רבים מאזרחיה הם ממוצא שונה אנחנו מאמינים בצורך לקבל אחד את השני לפי אישיותו ויכולתו ולא לפי מוצאו האתני.

כדי לקיים את החזון שלנו נפעל בדרכים הבאות:

נוכיח על פי מדידה מחקרית שמתקיים צמצום עמדות קדומות בין האוכלוסיות הערבית והיהודית המאפשר השתלבות שיויונית יותר במקומות העבודה.

נוכיח על פי מדידה מחקרית שחל שיפור באיכות החיים של תושבים מערים ערביות ויהודיות בהשפעת העסקים שהוקמו.

נקים כל שנה לפחות 5 עסקים שיתפשטו לכלל ערי המדינה.

נפתח תוכניות חדשות ליצירת קירבה בין שתי האוכלוסיות וכבר ב-2022 נקים את תוכנית "אורבן דיאלוג" העוסקת בלימוד הדדי והתנסות של עברית וערבית בין קבוצות נערים ונערות בערים בהן נפעל.