שי אגוזי

חוקר איכותני בכיר, מנהל מזה למעלה מ-15 שנים מחקרי
שוק איכותניים עבור המכונים המובילים בישראל בכלל זה
פרויקטים עבור לקוחות אסטרטגיים בארץ ובעולם.
בעל תואר ראשון במשפטים מטעם האוניברסיטה העברית
בירושלים ומגשר מוסמך, בתחום משפחה וגירושין )חבר
ברשימת המגשרים של משרד המשפטים(.
כמו כן, שי נמנה על צוות ההדרכה של קבוצת "גומא-
גבים".