מה הם אומרים עלינו

מסר מראש עירית טמרה לגבי שיתוף פעולה עם ערים מובילות שינוי