הרצל עוזר

הרצל עוזר הוא מנהל ישראלי.
במהלך השנים מילא תפקידים בכירים רבים במשק
הישראלי, לרבות תפקידי מנכ"ל בשבע חברות שונות, אשר
שיאן היה בין השנים 2015-2008 ,עת כיהן כמנכ"ל קבוצת
HOT מערכות תקשורת, ובהמשך גם כיו"ר הקבוצה.